Censorer søges

Det er tid til beskikkelse og genbeskikkelse af censorer til Censorkorpset for Jurauddannelsen i Danmark for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2022.

10.10.2017 | Michael Schrøder

I overensstemmelse med bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser BEK nr. 1062 af 30/06/2016 (eksamensbekendtgørelsen) opslås censorater i Censorkorpset for Jurauddannelsen i Danmark (Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet) for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2022.  Der kan ske såvel ny beskikkelse som genbeskikkelse.

Ansøgningen om beskikkelse, herunder genbeskikkelse, foretages elektronisk via Censorsekretariatets hjemmeside: https://jura.censor-it.dk

Ansøgningen skal være indgivet senest den 22. oktober 2017.

Se hele opslaget i vedhæftede PDF (se nedenfor)

Læs mere om censorkorpset ved Juridisk Institut

Administrative forhold
18193 / i28