Årets priser

Årets priser på Juridisk Institut uddelt d. 14. december 2018

19.12.2018 | Linda Andersen

Årets underviser

Eva Naur Jensen får prisen som årets underviser på grund af sin store dedikation til undervisning. Hun har gennem mange år været involveret i undervisningsudviklende arbejde, som hun har bidraget til med et meget stort engagement. Hun har gentænkt omgænger­undervisningen på familie-/arveret, arbejdet med elektronisk peer-evaluering via Peergrade og arbejdet med kurset i skriftlig jura på ph.d.- og kandidatniveau. Gennem dette arbejde har Eva bl.a. bidraget til fokus på metodiske færdigheder, den gode skriveproces og styrkelse af faglig forståelse.

Årets artikel

Karsten Engsig Sørensen får prisen for årets artikel på baggrund af artiklen “Nudging for Corporate Long-Termism and Sustainability? Regulatory Instruments from a Comparative and Functional Perspective”, som han har skrevet sammen med Professor Florian Möslein (Philipps-University Marburg). Artiklen er offentliggjort i Columbia Journal of European Law (CJEL), som er det førende tidsskrift i USA med fokus på europæisk retsvidenskab. I artiklen undersøger Karsten og Florian, hvordan lovgivere, særligt i forskellige medlemsstater i EU, har brugt forskellige former for reguleringsmæssig intervention til at ’nudge’ selskaber særligt i retning af ’long-termism’ og ’sustainability’. Han tildeles prisen for at have ydet et originalt bidrag til et aktuelt emne på et meget højt niveau. Der er uden tvivl tale om en artikel, som vil have en høj ’impact factor’.

Årets indsats

Linda Andersen får prisen for årets indsats, fordi hun altid tager et stort og kompetent ansvar for sine arbejdsopgaver. Hun udviser stor selvstændighed ift. at løse opgaven med den nødvendige – og altid høje – kvalitet. Er der behov for afklaringer ift. arbejdsopgaven, identificerer Linda dette behov, og tager fat om og løser behovet. Resultatet er, at vi altid kan regne med et velgennemført stykke arbejde, hvor der er taget højde for alle løse ender. Der er en omhyggelighed og sans for detaljen. Hertil kommer, at hun altid tager fra og bidrager med en særlig indsats, når det er nødvendigt for at få enderne til at nå sammen. 

Årets ph.d.

Prisen som årets ph.d. deles i år mellem Line Herman Langkjær og Kristian Graven Nielsen.

Begge har gennemført deres ph.d.-forløb på forbilledlig vis: De har skrevet to rigtig gode afhandlinger, derudover har de begge gjort en ekstra indsats, når der har været behov for det, og de bidrager begge til det gode sociale miljø på instituttet.

Line får prisen på baggrund af sin afhandling, som vedrører særligt dansk ret og EU-ret i snitfladerne mellem insolvensret og procesret. Den omhandler således et praktisk væsentligt emne, der får stadig større betydning, idet mange konkursramte selskaber har tilknytning til andre lande. I sin vurdering fandt bedømmelsesudvalget, at afhandlingen utvivlsomt var på et niveau, der svarer til de internationale standarder for den juridiske ph.d.-grad. Videre fandt bedømmelsesudvalget, at afhandlingens analyser var gode og tilbundsgående og viste en stor forståelse for problemstillingerne samt et stort forskningspotentiale. Line har således skrevet en retsdogmatisk afhandling, der på højt niveau analyserer nogle for konkursbehandlingen praktisk væsentlige retsområder – og dermed kan være med til at markere instituttet inden for insolvensretten.

Kristian får prisen på baggrund af sin afhandling om erstatningsansvaret ved prisfastsættelse af andelsboliger, fordi han på forbilledlig vis har gennemført sit ph.d.-forløb og skrevet en rigtig god afhandling. Det fremgår af bedømmelsen af Kristians afhandling, at der er “grund til at prise forfatterens overbevisende demonstration af overblik over et stort problemkompleks med mange niveauer, parter og forgreninger. Dette viser i sig selv intellektuel styrke, som er akademisk meriterende.” Afhandlingens problemstillinger behandles indgående med stor grundighed, og grundet emnets relevans kan afhandlingens praktiske værdi næppe overvurderes.

 

Medarbejdere
18193 / i28