Hanne Søndergaard Birkmose får indflydelse på norsk retsvidenskabelig forskning

Hanne Søndergaard Birkmose er netop blevet udpeget som medlem af det udvalg, der skal forstå evalueringen af norsk retsvidenskabelig forskning. Arbejdet løber over det næste år.

25.09.2020 | Tine Bagger Christiansen

Hanne Søndergaard Birkmose

Hanne Søndergaard Birkmose. Foto: AU Foto

Formål

Det norske forskningsråd skal evaluere forskningen ved institutioner, som har retsvidenskab som en væsentlig del af deres virksomhed. Det gælder både kvaliteten af forskningen og relevansen i forhold til uddannelse og bidrag til samfundet.

Forskningsrådet har i den forbindelse inviteret alle forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med forskning inden for retsvidenskab til at deltage i vurderingen og i alt otte institutioner har ønsket at deltage i evalueringen. Det drejer sig om:

 • Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høgskolen i Innlandet, Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
 • NMBU, Institutt for eiendom og juss
 • Universitetet i Agder, Handelshøyskolen, Institutt for rettsvitenskap
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, markedsføring og jus
 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Evalueringskomité

Forskningsrådet har nedsat en komite, der skal udarbejde anbefalinger til den enkelte institution og til de nationale myndigheder på baggrund af bl.a. de data, de enkelte institutioner indberetter, og interviews med institutionerne.  Komiteen består af syv medlemmer, som tilhører institutioner i udlandet, som beskæftiger sig med retsvidenskabelig forskning. De syv medemmer, hvoraf Hanne Søndergaard Birkmose er den ene, er:

 • Henrik Palmer Olsen, Københavns Universitet, Danmark (leder)
 • Hanne Søndergaard Birkmose, Aarhus Universitet, Danmark
 • Sten Bønsing Aalborg Universitet, Danmark
 • Malgosia Fitzmaurice, Queen Mary University of London, Storbritannia
 • Anna-Sara Lind, Uppsala Universitet, Sverige
 • Jens Scherpe, University of Cambridge, Storbritannia,
 • Karsten Åstrøm, Lunds universitet, Sverige

Læs mere om evalueringskomiteen og dens arbejde

Yderligere oplysninger

Hanne Søndergaard Birkmose
Juridisk Institut, Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Mail: hsb@law.au.dk
Fastnet: +4587164979
Mobil: +4526901410

Aarhus BSS, Navne