Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Juridisk Institut Konferencer, rejser og studieture

Konferencer, rejser og studieture

Her kan du finde information om generelle regler vedrørende bestilling af rejser og rejseafregning.  Juridisk Instituts nærmere regler for rejser, herunder deltagelse i konferencer, finder du på instituttets Intranet).

Se mere om rejser på følgende links:

Den 21. august 2018 skifter Aarhus Universitet rejseafregningssystem til et nyt system, RejsUd. Alle medarbejdere bedes håndtere uafsluttede rejseafregninger og kreditkorttransaktioner inden de går på ferie, dog senest
op til 1. august, hvor AURUS lukkes.

Læs mere på http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/rejsud/. 

Der er også tips til dem, der skal afholde en konference.

20921 / i28