Koordinationsrådet

Koordinationsrådet på Juridisk Institut består af de nuværende fag- og undervisningskoordinatorer.

  • Rådet holder møde med institutlederen/ledelsen cirka en gang om måneden.
  • Fagkoordinatorerne fungerer som bindeled til faggruppens medlemmer og skal sikre tovejskommunikation
  • Fagkoordinatorerne bringer på vegne af faggruppen emner op til diskussion i koordinationsrådet.
  • Koordinationsrådet bidrager til at skabe nærhed og løbende kommunikation mellem medarbejdergruppen og ledelsesteamet.

Koordinationsrådet:

Navn

Funktion/fagområde

Torsten Iversen, formand Institutleder
Søren H. Mørup, næstformandOffentlig ret
Malene KerzelStudieleder Bachelor/Master i jura
Carsten Willemoes Jørgensen Studieleder HA(jur.)/Cand.merc.(jur.)
Susanne Kier Heltid på deltid
Dennis Ramsdahl Jensen Master i Skat
Jens Evald Almene fag
Ellen Margrethe Basse Erhvervsreguleringsret
René F. HenschelFormueret (cand.jur./cand.merc.(jur.), HA, cand.merc., HD)
Susanne Karstoft Formueret BA-jur. 1. år
Kasper Steensgaard Formueret BA-jur. 3. år
Pernille Wegener Jessen EU ret/international ret
Henrik Stensgaard Skatteret
Nicolaj Sivan Holst Strafferet og kriminologi
Kirsten Jacobsen Sekretariatsleder