Ph.d. programudvalg

Udvalget har som sin primære opgave at foretage den faglige bedømmelse af ansøgninger om optagelse som ph.d. stipendiat ved Juridisk Institut. I forbindelse med de halvårlige ansøgningsrunder indsender udvalget en prioriteret indstilling til fakultetsledelsen, som træffer den endelig afgørelse om optagelse i overensstemmelse med de økonomiske rammer som dekanen har udstukket.

Udvalgets formand forestår den daglige ledelse af ph.d.-uddannelsen ved instituttet.

Udvalgets sammensætning

Programudvalgsformand: Professor Søren Højgaard Mørup