Systemer

Brightspace

Brightspace er det LMS (Learning Management System) som bruges på AU.

CWT portalen

Book rejser online på CWT-portalen. Du kan desuden checke in, se sin rejseplan og en række informationer omkring rejser.

 

Digital eksamen

WISEflow systemet anvendes til digital skriftlig eksamen samt indlevering af bachelorprojekter og specialer

AU Zoom anvendes til digital mundtlig eksamen

PhD Planner

Systemet bruges af ph.d.-vejledere til bl.a. godkendelse af ph.d.-plan og halvårsevalueringer.

Min profil (selvbetjening)

Min profil kan du ændre dit password og se dine profiloplysninger og dit fravær på grund af ferie eller sygdom. Gå til Juridisk Instituts medarbejderportal og log ind (totrinsbekræftelse) via Min profil i øverste højre hjørne (i det blå menubånd).

Pure

I Pure registrerer medarbejdere ved AU deres publikationer, arbejds- og forskningsområder mm.

RejsUd

RejsUd er Aarhus Universitets rejse- og udgiftsafregningssystem.
Læs mere om RejsUd på AU's medarbejderportal

Timeplaner

På timetable.au.dk kan der fremsøges skemaer på studerende, undervisere, kurser, hold og lokaler.

URKUND

Urkund er et plagieringskontrolsystem, der er tilgængeligt for alle undervisere på Aarhus Universitet.

WAYF-login

På Aarhus Universitet anvendes WAYF-login (Where are you from). Det er et login, som kan bruges til flere AU-systemer bl.a. Wiseflow. 

Webmail

Tjek din mail hjemmefra ved hjælp af webmail.

Du finder Outlook Webmail App på webmail.au.dk.