Systemer

Brightspace

Brightspace er det LMS (Learning Management System) som bruges på AU.

CWT portalen

Book rejser online på CWT-portalen. Du kan desuden checke in, se din rejseplan og en række informationer omkring rejser.

Digital eksamen

WISEflow systemet anvendes til digital skriftlig eksamen samt indlevering af bachelorprojekter og specialer

MyPhD (PhD planner)

MyPhD systemet bruges af ph.d.-vejledere til bl.a. godkendelse af ph.d.-plan og halvårsevalueringer.

Brugervejledninger til både Ph.d. studerende og vejledere findes på https://phd.au.dk/for-current-phd-students/myphd-login

Min profil (selvbetjening)

Min profil kan du ændre dit password og se dine profiloplysninger. (Ferie og fravær ser du fra 1. marts 2023 i mitHR).

Gå til Juridisk Instituts medarbejderportal og log ind (totrinsbekræftelse) via Min profil i øverste højre hjørne (i det blå menubånd).

MitHR

mitHR er AU’s nye digitale løsning til information om personaleforhold og administration af personalerelaterede opgaver, herunder ferie og fravær.

Læs mere om, hvordan du som medarbejder kan bruge mitHR, på https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/mithr-forside/for-medarbejdere.

Login på mitHR

Pure

I Pure registrerer medarbejdere ved AU deres publikationer, arbejds- og forskningsområder mm.

RejsUd

RejsUd er Aarhus Universitets rejse- og udgiftsafregningssystem.
Læs mere om RejsUd på AU's medarbejderportal

Timeplaner

I timeplansvisningen på My Timetable kan der fremsøges skemaer på studerende, undervisere, kurser, hold og lokaler.

Plagieringskontrol

Ouriginal (tidligere Urkund) er et plagieringskontrolsystem, som er integreret i de digitale eksamenssystemer WISEflow og Digital Eksamen. 

WAYF-login

På Aarhus Universitet anvendes WAYF-login (Where are you from). Det er et login, som kan bruges til flere AU-systemer bl.a. Wiseflow. 

Webmail

Tjek din mail hjemmefra ved hjælp af webmail.

Du finder Outlook Webmail App på webmail.au.dk.