Systemer

Blackboard

Blackboard er det system som anvendes til online kursushåndtering og e-læring. Blackboard bruges til formidling af vigtig information om kurser, som samlingspunkt for kursusmateriale og som forum for online læring og studenteraktiviteter.

PURE

Ved hjælp af PURE kan medarbejdere ved AU udfylde deres personlige hjemmeside med CV, publikationer, arbejds- og forskningsområder mm.

pure.au.dk kan du læse mere om PURE's funktioner, se vejledning og logge ind på dine sider.

Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du se dine oplysninger og dit fravær på grund af ferie eller sygdom.

Der er også almen adgang til online rejseafregning.

Du finder Selvbetjeningen på mit.au.dk

URKUND

Urkund er et plagieringskontrolsystem, der er tilgængeligt for alle undervisere på Aarhus Universitet.

RejsUd

RejsUd er Aarhus Universitets rejse- og udgiftsafregningssystem.
Læs mere om RejsUd på AU's medarbejderportal

CWT portalen

Book rejser online på CWT-portalen. Du kan desuden checke in, se sin rejseplan og en række informationer omkring rejser.

 

Syllabus

Syllabus er et planlægningssystem som anvendes i forbindelse med planlægningen af undervisningsaktiviteter og -lokaler. Det giver f.eks. mulighed for et personligt skema til såvel de studerende som underviserne.

Webmail

Tjek din mail hjemmefra ved hjælp af webmail.

Du finder Outlook Webmail App på webmail.au.dk.

WAYF-login

På Aarhus Universitet anvendes WAYF-login (Where are you from). Det er et login, som kan bruges til flere AU-systemer bl.a. Blackboard. Login fås via følgende link mit.au.dk

PhD Planner

Systemet bruges af ph.d.-vejledere til bl.a. godkendelse af ph.d.-plan og halvårsevalueringer.

Digital eksamen - WISEflow

WISEflow systemet anvendes til digital eksamen

Digital mundtlig eksamen - Zoom

AU Zoom anvendes til online/digitale mundtlige eksamener